Lovilci olj in maščob

LOVILCI OLJA IN MAŠČOB – REŠITEV ZA ŠTEVILNA PODROČJA

Lovilci olja in maščob se uporabljajo v industrijskih in gostinskih panogah, v katerih obstaja velika nevarnost onesnaževanja okolja z omenjenimi odplakami. Brez oljnih lovilcev ne gre v velikih kuhinjah v hotelih, bolnišnicah, restavracijah, delilnicah hrane, klavnicah, obratih za predelavo mesa, avtopralnicah in črpalkah. Lastniki omenjenih objektov morajo vedeti, da je v kanalizacijo dovoljeno spuščati do 100 mg/l maščob in v vodo do 20 mg/l.

Na voljo so betonski lovilci olja velikosti od 4.500 l do 20.000 l in s pretokom 3 l/s do 30 l/s.

 


OPCIJA:
  • by-pass
  • koalescentni filter