Če se odločite za nakup in vgradnjo biološke čistilne naprave OXYFIX lahko kandidirate za pridobitev subvencije na vaši Občini. Kar 30% Občin ima razpis za subvencioniranje nakupa in vgradnje čistilne naprave. Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela stroškov nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav, velikih do 50 PE (v nadaljevanju MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na poselitvenih območjih Občine, na katerih ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in v trenutnem načrtu razvojnih programov ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema. Zahtevani so različni pogoji za kandidiranje na razpisu, za pridobitev subvencije in sicer: Vloga in dokumentacija, ki jo zahteva ObčinaRead More →

Spremljamo delovanje čistilne naprave za 5 oseb, ki je bila vgrajena v maju 2016. 06.01.2017 smo prvič letos opravili pregled čistilne naprave Oxyfix in ugotovili naslednje: Ugotovitve: V prvem prekatu se je naredila manjša skorjica, iz katere pa je razvidno, da družina za čistilno napravo skrbi skladno z navodili in vanjo ne spušča olja in maščob, ter hrane. Recirkulacija deluje pravilno. V biološkem reaktorju so vidni mehurčki, kar dokazuje, da prezračevalniki delujejo dobro. Izmerimo temperaturo in ph vrednost in lahko zatrdimo, da čistilna naprava deluje brezhibno. Prav tako ne zaznavamo nikakršnega smradu iz čistilne naprave, kar dokazuje, da zima in prazniki nimajo vpliva na odličnoRead More →

V mesecu maju 2016 smo vgradili biološko čistilno napravo OXYFIX C-90 5PE ( za 5 oseb). Šlo je za zamenjavo obstoječe greznice, ki je bila v povozni varianti. Dela, ki smo jih opravili: Rušenje obstoječe greznice Priprava gradbene jame in posteljice Ker bo čistilna naprava vgrajena v povozni varianti, je bila potrebna betonska posteljica (sicer zadostuje peščena posteljica). Dostava in postavitev čistilne naprave v gradbeno jamo Zasip in utrjevanje Zasip čistilne naprave je bil izveden s peskom, ker pri rušenju obstoječe greznice ni bila na voljo zemljina. OPOMBA: v kolikor gre za postavitev ČN v zelenico, lahko zasip ČN izvedete z izkopanim materialom Postavitev betonskihRead More →