PRIMER DOBRE PRAKSE: VGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE OXYFIX 5 PE

V mesecu maju 2016 smo vgradili biološko čistilno napravo OXYFIX C-90 5PE ( za 5 oseb).

Šlo je za zamenjavo obstoječe greznice, ki je bila v povozni varianti.

Dela, ki smo jih opravili:

  • Rušenje obstoječe greznice
  • Priprava gradbene jame in posteljice

Ker bo čistilna naprava vgrajena v povozni varianti, je bila potrebna betonska posteljica (sicer zadostuje peščena posteljica).

  • Dostava in postavitev čistilne naprave v gradbeno jamo
  • Zasip in utrjevanje

Zasip čistilne naprave je bil izveden s peskom, ker pri rušenju obstoječe greznice ni bila na voljo zemljina.

OPOMBA: v kolikor gre za postavitev ČN v zelenico, lahko zasip ČN izvedete z izkopanim materialom

  • Postavitev betonskih nastavkov ter pokrovov
  • Zagon čistilne naprave

RUŠENJE OBSTOJEČE GREZNICE, PRIPRAVA GRADBENE JAME in PRIPRAVA BETONSKE POSTELJICE

DOSTAVA ČISTILNE NAPRAVE in POSTAVITEV V GRADBENO JAMO

ZASIP ČISTILNE NAPRAVE s peskom (lahko z izkopanim materialom, če je na voljo) ter UTRJEVANJE

NALIVANJE VODE in POSTAVITEV BETONSKIH NASTAVKOV IN UTRJEVANJE

PRIKLOP KANALIZACIJE in PRIPRAVA ZAŠČITNE CEVI ZA KOMPRESOR

KONČNI IZGLED in MONTAŽA KOMPRESORJA

ANALIZA VZORCA

Dne 09.11.2016 je stranka naročila analizo vzorca na iztoku iz čistilne naprave.
Rezultati so res izjemni:
KPK 56 mg/l, dovoljeno 200 mg/l
BPK5 5 mg/l, dovoljeno 30 mg/l

analiza